HeenenWeer in Amsterdam

De HeenenWeer heeft tot doel bewoners met een mobiliteitswens te verbinden aan een social driver (vrijwillige chauffeur) die een HeenenWeer ter beschikking heeft. Met hem of haar kunnen ritjes van huis naar de supermarkt, opticien, huisarts, fysiotherapeut, etc. worden ondernomen. De chauffeur leert deze wijkbewoners kennen en wordt een bekend en vertrouwd gezicht in de buurt. De social driver kan door deze sociale verbinding signaleren wanneer er meer nodig is, situatie van een bewoner verslechterd of verbeterd, weet bewoners door te verwijzen naar andere ondersteuningsmogelijkheden in de wijk.

Verbonden zijn met de samenleving door mee te blijven doen is een hele opgave als je beperkt bent in je mobiliteit.

Vanuit de gemeente wordt deze hulpvraag momenteel benaderd als een individueel probleem dat eventueel gecompenseerd kan worden met een scootmobiel of een vervoersbedrijf die van A naar B vervoert. Onze organisatie ziet dit niet als een individueel probleem maar meer als een maatschappelijk probleem. Een probleem dat we signaleren en waarvan wij vinden dat we daar lokaal en met elkaar ook een oplossing in kunnen bieden. Het gebruik blijven maken van lokale voorzieningen in de wijk voorziet in een verbondenheid met de buurt, wijk en samenleving. Als we dit zo laagdrempelig mogelijk kunnen organiseren met buurtbewoners onderling dan zorgen we samen voor een wijk waarin ouderen en mensen met een beperking ook kunnen blijven meedoen.

Dankzij de HeenenWeer dienst zijn mindervalide ouderen al geruime tijd weer een vitaal onderdeel van de buurt.

De HeenenWeer dienst beoogt een gerenommeerd, niet weg te denken onderdeel te zijn van de voorzieningen in de buurt.
Vele jongere, meer mobiele bewoners en ondernemers van de buurt offeren graag een aantal dagdelen per week op om voor de mindervalide medebewoner als ‘ social driver’ te fungeren.

De HeenenWeer is gestart met de stichting HeenenWeer Pijp/Rivierenbuurt in mei 2017. Zij is tot stand is gekomen vanuit de Vereniging Stadsdorp de Pijp. Deze vereniging is in 2015 opgericht en heeft ten doel het sociale netwerk onder ouderen te vergroten. In de loop der tijd hebben we ervaren dat mobiliteit voor onze leden maar ook voor andere oudere bewoners in de wijk een probleem vormt om deel te nemen aan de vele activiteiten die georganiseerd worden.

Deze dienst zorgt er voor dat m.n. oudere bewoners weer mobiel worden en niet vereenzamen. Ze komen weer onder de mensen!

Na het succes van de HeenenWeer in de Pijp/Rivierenbuurt is in augustus 2021 de HeenenWeer Oud-Zuid gestart met behulp van een buurtbudget. Nu kunnen we een pilot doen met behulp van subsidie van gemeente Amsterdam tot juni 2023. Dit houdt in dat we de HeenenWeer uit kunnen breiden naar heel stadsdeel Zuid en stadsdeel Centrum. Dat omvat de wijken de Pijp/Rivierenbuurt, Oud Zuid,  Centrum West en Centrum Oost.

De vereniging HeenenWeer hangt als een paraplu boven de stichtingen en zorgt voor de bouwstenen. Ook zorgt zij voor de verantwoording van het verloop van de pilot en de besteding van de subsidie.

 

Back To Top