Stichting HeenenWeer rijdt inmiddels al 5 jaar met groene elektrische Canta-autootjes door De Pijp en de Rivierenbuurt! In die 5 jaar hebben we 30.000 ritten gereden met buurtbewoners die niet meer of minder mobiel zijn. Zo kunnen ze toch onderdeel zijn van hun eigen wijk. We willen samen met alle buurtbewoners en andere Amsterdammers graag vieren dat we 5 jaar bestaan. Ontdek hoe mooi en interessant deze wijken in Amsterdam zijn door voor ons te wandelen. Er zijn 4 thema’s: Speelplaatsen, Struikelstenen, Beelden en Religieuze gebouwen. Van elk thema hebben we foto’s gemaakt. Maak een selfie tijdens de wandeling met een thema naar keuze en kom het ons laten zien op zaterdag 14 mei tussen 13.00u en 15.00u in het buurtgebouw Henrick de Keyser, dan krijgt u een leuke HeenenWeer attentie.

Iedere wandeling kost 5 euro, welke u kunt overmaken op: NL54 ABNA 0847 7489 36 onder vermelding van de naam van uw wandeling. Daarnaast vragen we u een mail te sturen naar wandelheenenweer@gmail.com, zodat wij u op vrijdag 13 mei een mail met een link en een wachtwoord voor uw wandeling kunnen sturen. U kunt er 1 doen, maar natuurlijk ook alle 4! En u kunt ze de hele zomer door wandelen, de linkjes blijven tot 1 september geldig.

Wandeling 1: Thema Speelplaatsen. Wandel met uw (klein)kinderen door de buurt en ontdek de vele speelmogelijkheden. Op iedere plek worden jullie uitgenodigd om een activiteit te ondernemen.

Wandeling 2: Thema Struikelstenen. Er zijn wel honderd struikelstenen te vinden in de wijk. Kijk met aandacht naar beneden en verdiep u in de personen die op deze plekken gewoond hebben en van daar gedeporteerd zijn.

Wandeling 3: Beelden. De Pijp en de Rivierenbuurt herbergen veel kunst. Beelden van personen die belangrijk zijn geweest voor de bouw van deze wijken, die hier gewoond hebben of die hier kunst gemaakt hebben. Laat u verrassen en kijk of u al deze kunstwerken kunt vinden.

Wandeling 4: Religieuze gebouwen. Er zijn verschillende kerken, moskeeën en synagogen te vinden in de Pijp en de Rivierenbuurt. Niet alleen zijn het vaak hele mooie gebouwen maar natuurlijk ook plekken van rust en bezinning.

English

A foundation called “HeenenWeer” has meanwhile been driving with green electric Canta cars through the PIJP and River quarter for 5 years. In those 5 years we have driven 30.000 rides with local residents who are not or less mobile. In this way they can be part of their own residential area.

Together with all local residents and inhabitants of Amsterdam we would like to celebrate our fifth anniversary. Discover how beautiful and interesting the Amsterdam residential areas are by walking through them. There are 4 themes: playgrounds, stumbling stones, statues and religious buildings.

We have taken pictures of each theme. Take a selfie of your chosen theme during your walk and show it on Saturday May 14 between 1 and 3 pm in the community centre Henrick de Keijser/Henrick de Keijserplein 45 and you will receive a nice gift.

Each walk costs €5,- and can be paid through NL54ABNA0847748936 stating the name of your walk. Besides we will ask you to send an email to wandelheenenweer@gmail.com so that we are able to send you a mail with a link and password for your walk.

You can take one walk, but also all 4 of them! And you can do the walks all summer, since the closing date of the links is September 1.

Walk 1: Playgrounds

Take a walk with your children/grandchildren through the area and discover the many possibilities to play.

Walk 2: Stumbling Stones     

There are over a hundred stumbling stones to be found in the area. Look attentively down and be absorbed in the persons who lived here or were deported from here.

Walk 3: Statues

The PIJP area and the River quarter contain a lot of art. There are statues of persons who have been important for the structure of the area, but also of persons who have lived there and created art. Be surprised and try to find all of them.

Walk 4: Religious buildingsThere are various churches, mosques and synagoges in this area. Not only are they often beautiful edifices but also places of peace and contemplation.

Back To Top